Verktyg

Ett bra stöd i arbetet med att bygga starka arbetsgrupper, underlätta samarbete
och förebygga konflikter, är ett test som ger information om hur vi föredrar att
hantera vårt förhållade till omvärlden, så kallade psykologiska typer.

Myers-Briggs Type Indicator®
och FIRO-B™ ger två olika, kompletterande profiler
över hur vi t ex kommunicerar och fattar beslut. Genom ökad förståelse och kommunikation
kring hur olika personer i en arbetsgrupp fungerar, kan många missförstånd undvikas.


Verktyg i form av tester och metoder är redskap som sätts in utifrån
vilket behov som finns. Verktygen är aldrig ett självändamål!

Det är också viktigt att veta att ett test som till exempel Meyers-Briggs
Type Indicator kan utvärderas och användas på många olika sätt.
MultiNova har utvecklat unika upplevelsebaserade uppföljningsmetoder, 
baserade på mångårig erfarenhet från de mest skiftande sammanhang,
vilka gör det möjligt att anpassa utbildning just till era behov.


MBTI    (
Meyers-Briggs Type Indicator)
OCI      (Organizational Character Index)
FIRO-B  (Fundamental Interpersonal Relationships Orientation- Behaviour)