Begreppet "teambuilding" används i många olika sammanhang
och det känns därför viktigt att berätta hur MultiNova ser på det.

Ett team eller lag är ett antal individer med gemensamma mål och som måste
samarbeta för att nå de målen. Det effektivaste sättetatt förbättra samarbetet
är att jobba med upplevelsebaserad inlärning i situationer som är relevanta för
verksamheten.
  Att klättra i höghöjdsbanor och liknande kan vara roligt och ge gemensamma
upplevelser vilket naturligtvis har sitt givna värde men vår erfarenhet är att annat
måste komma först. Vi arbetar därför meden process som innehåller följande steg:

Arbetslagets naturliga väsen tycks vara att ge sig direkt in i metoderna och försöka lösa
olika problem som finns. Detta innebär ofta att man fastnar där och konsumerar all tillgänglig
tid utan att komma någon vart. Att arbeta strukturerat med den här processen innebär att
man hinner så mycket längre och inte fastnar i vad som kanske egentligen är "pseudoproblem".
Ibland är det arbetsklimatet som är sjukt och då hjälper det inte hur mycket ledningen talar
om mål, då är det där arbetet måste börja.

Deltagare brukar uppleva processen som spännande, omtumlande och rolig och att priset i form
av en viss upplevd nervositet är väl värt att betala.