- vi tänder stjärnorna...

Företagsnamnet är en sammansättning av multi som betyder "mycket" eller "många" och
nova som betyder "ny stjärna". MultiNovas mission är att hjälpa människor, grupper och
organisationer att hitta sin egen "star quality", sin egen lyskraft.

MultiNovas huvudsakliga verksamhet är teambuilding, personal- och organisationsutveckling
samt en mindre it-verksamhet. Personal anställs ibland för specifika uppgifter men vid större
uppdrag används vanligtvis företagets konsultnätverk. Nätverket gör att företaget mycket

flexibelt kan växla mellan enskilda konsultinsatser och låga kostnader till att vara så många
konsulter som behövs för ett större uppdrag.

Företaget har startats och leds av Per Norberg:

Per har en bakgrund som reservofficer och arbetsförmedlare.
Har studerat psykologi och ekonomi vid högskola och utbildat
sig till handledare för människor i utveckling vid Centrum för
Personlig utveckling i Fönebo, Hälsingland.

Per Norberg har utvecklat egna kurser i personligt ledarskap utifrån
sin erfarenhet som ledare och konsult mm. Han har bland annat
arbetat med coaching av arbetssökande, utbildat andra konsulter,
med teambuilding och även haft uppdrag åt Sveriges Riksdag.