Ledarskapets grundelement är att människor följer den som
bäst förmår att inge dem trygghet. Förmågan till ett gott
ledarskap börjar alltså med den egna individen
. Ovanför templet
i Delfi där Oraklet fanns, stod ingraverat: "Känn dig själv". Det är
en sanning som stått sig genom millennierna. Grunden för att leda
andra och för att ta ansvar för och styra sitt eget liv är alltså
densamma!

Exempel på MultiNovas koncept för ledarskapsutbildning: