Några kommentarer från deltagare i kursen "Personligt ledarskap":

"Kursen har varit klockren! Jag har lärt känna mig själv bättre och hur jag fungerar i grupp ...
kursen var något kort, det finns mer att arbeta med under en längre tid. Kursen har även
fått mig att få upp ögonen för min framtid och mina mål."

"Lärorikt och intressant. Väldigt nyttigt med personlighetsprofilerna. Bra för självinsikten.
De svar man fick är intressanta för att se hur man fungerar i diverse situationer och hur
man kan agera för att underlätta kommunikationen med andra."

"Kursen som helhet var rolig och stimulerande ... dessutom känns det som om jag fått en
bättre ork och vilja att göra någonting åt min situation."

"Alla tester var superbra. Intressant kurs men ibland lite mycket att ta in."

"Jag tycker att det har varit väldigt intressant, man har fått större insikt i sig själv och fått
något att jobba emot."

"... helt plötsligt under dagen kan jag komma på att nu gjorde jag på det viset som vi diskuterade
igår. Väldigt bra att veta om på vilka olika vis personer kan bete sig."

"Roligt och engagerande. Moitiverade ledare. Intressanta diskussioner. "AHA-upplevelser. Givande!!
Gav faktiskt konkreta resultat. Tummen kom ut ur arslet. (Sic!)"