När människor arbetar tillsammans och fokuserar sin energi mot gemensamma mål är det bara vår fantasi som sätter gränserna. Om det sedan är månen eller att sätta ett säljrekord spelar egentligen ingen roll för processen.