Avtal med offentliga aktörer varierar över tiden.T ex har kursen "Personligt ledarskap" levererats till Arbetsförmedlingarna i Söderhamn och Ljusdal med mycket goda resultat.

Aktuella avtal

För närvarande finns avtal om Jobbcoaching med arbetsmarknadsområdena i Bollnäs-Ovanåker (5 platser), Gävle (5 platser) och Hudiksvall (10 platser). Pga den mycket stora överteckningen av antalet kompletterande aktörer så marknadsför vi inte Jobbcoachningen särskilt aktivt. Vad vi tycker är viktigt i coachningen ser du i stora drag här nedan

Jobbcoachning metod

Jobbcoachningen har tre huvuddelar:

Kunskap:

För den jobbsökande gäller det att ha ett bra CV och veta hur man kan ställa upp ett CV på olika sätt. Det är också viktigt att ha olika varianter på personliga brev och veta hur man kan anpassa det personliga brevet beroende på vilket jobb man söker eller om man lämnar det som ett sorts utökat visitkort direkt till ett företag som man vill jobba hos.

Det är också viktigt att ha kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar, vilka kanaler som arbetsgivare använder sig av och hur rekryteringsprocesser ser ut. Hur den lokala arbetsmarknaden ser ut och vad finns inom mitt pendlingsområde är andra viktiga frågor att skaffa sig kunskap om.

Struktur:

Att söka jobb är ju ett heltidsarbete men det kan ske mer eller mindre effektivt. Att upprätta en plan för sitt jobbsökande och ha en idé bakom de kontakter man tar kommer att höja effektiviteten avsevärt. Något som ofta glöms bort är uppföljningen av redan tagna kontakter.

Energi:

Att vara arbetslös innebär för en del, inte alla, att man har mindre sociala kontakter och att man överhuvudtaget får mindre gjort och får mindre energi till sitt förfogande. Samtidigt är det krävande att ringa runt till tänkbara arbetsgivare och att hela tiden marknadsföra sig.

Därför är det otroligt viktigt att se till att man hela tiden skaffar sig ny energi. Att jobba strukturerat gör det lättare men enkla saker som att se till att man äter vettigt, håller dygnsrytmen och ägnar sig åt någon form av motion gör också att man får mer energi för sitt jobbsökande.